baner mct
 

 

PEER GYNT


 

 
Peer Gynt
 
plagataquaviva frei nach dem dramatischen Gedicht Henrik Ibsens und der Musik Edvard Griegs Pantomimisch inszeniert von Peter Makal Präsentiert vom Ensemble des Makal-City-Theaters.
  Regie: Peter Makal
Uraufführung Fr. 16.03.2001
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Copyright © MCT - E-mail: makal.city.theater@gmail.com